10 Trang Web giúp bạn bán ảnh trực tuyến kiếm tiền trên mạng

Dưới đây là 10 trang web giúp bạn bán ảnh trực tuyến và kiếm tiền trên mạng:

1. Shutterstock (https://www.shutterstock.com/)
2. Getty Images (https://www.gettyimages.com/)
3. iStock (https://www.istockphoto.com/)
4. Adobe Stock (https://stock.adobe.com/)
5. Alamy (https://www.alamy.com/)
6. Dreamstime (https://www.dreamstime.com/)
7. 500px (https://500px.com/)
8. Foap (https://www.foap.com/)
9. EyeEm (https://www.eyeem.com/)
10. Stocksy (https://www.stocksy.com/)

Các trang web này cho phép bạn tải lên và bán ảnh của mình với các loại hình thu nhập khác nhau, từ phí mua ảnh đơn lẻ đến thu nhập chia sẻ khi ảnh của bạn được bán nhiều lần. Tuy nhiên, để bán ảnh trực tuyến, bạn cần đảm bảo rằng ảnh của bạn đủ chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn của trang web đó. Bạn cũng cần lưu ý các quy định và điều khoản sử dụng của từng trang web để tránh vi phạm và mất tiền kiếm được.

  • Add Your Comment