5 Ứng dụng Android xóa đối tượng khỏi ảnh

Dưới đây là 5 ứng dụng xóa đối tượng không mong muốn khỏi ảnh trên Android:

1. TouchRetouch: ứng dụng này cho phép bạn xóa bỏ các đối tượng không mong muốn trong ảnh của mình bằng cách chọn đối tượng đó và sử dụng công cụ “Xóa”.

2. Adobe Photoshop Express: ứng dụng này cung cấp các công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, bao gồm công cụ “Xóa” để loại bỏ các đối tượng không mong muốn trong ảnh.

3. Pixlr: ứng dụng này cung cấp các công cụ chỉnh sửa ảnh, bao gồm công cụ “Xóa” để loại bỏ các đối tượng không mong muốn trong ảnh.

4. Remove Object: ứng dụng này được thiết kế đặc biệt để xóa bỏ các đối tượng không mong muốn khỏi ảnh của bạn bằng cách sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

5. Object Remover: ứng dụng này cung cấp công cụ “Xóa” để loại bỏ các đối tượng không mong muốn trong ảnh của bạn, cũng như công cụ “Clone” để sao chép các phần của ảnh và đặt chúng vào vị trí mới.

Lưu ý rằng việc xóa bỏ đối tượng không mong muốn khỏi ảnh có thể làm thay đổi cả bối cảnh của bức ảnh, do đó, hãy cân nhắc trước khi sử dụng các ứng dụng này và cố gắng giữ lại tính tự nhiên của ảnh.

  • Add Your Comment