Bố cục và In trong exel 2019

Trong Excel 2019, bạn có thể tùy chỉnh bố cục và in ấn bảng tính của mình để hiển thị và in ra giấy theo cách phù hợp. Dưới đây là một số tùy chọn và tính năng liên quan đến bố cục và in ấn trong Excel 2019:

1. Định vị và điều chỉnh kích thước trang: Bạn có thể định vị và điều chỉnh kích thước trang bằng cách chọn tab “Page Layout” trên thanh công cụ, sau đó sử dụng các tùy chọn như “Margins” (Lề), “Orientation” (Hướng), và “Size” (Kích thước) để tùy chỉnh trang tính cho việc in ấn.

2. Chỉnh sửa tiêu đề và chú thích trang: Bạn có thể thêm tiêu đề và chú thích trang bằng cách chọn tab “Insert” trên thanh công cụ và sử dụng các tùy chọn như “Header & Footer” (Tiêu đề & Chú thích) để thêm các thông tin tùy chỉnh vào đầu và cuối trang.

3. Xem trước và in bảng tính: Để xem trước trước khi in, bạn có thể chọn tab “File” trên thanh công cụ, sau đó chọn “Print” (In) và “Print Preview” (Xem trước khi in). Trong chế độ xem trước, bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn in như “Page Layout” (Bố cục trang), “Margins” (Lề), “Scaling” (Tỷ lệ), và “Print Area” (Khu vực in) để tùy chỉnh cách hiển thị và in ra giấy.

4. Tùy chỉnh các tùy chọn in ấn: Trong chế độ xem trước, bạn có thể sử dụng các tùy chọn “Print Settings” (Cài đặt in) để tùy chỉnh các tùy chọn in ấn bổ sung như “Print Titles” (In tiêu đề), “Print Gridlines” (In đường lưới), và “Print Area” (Khu vực in). Bạn cũng có thể chỉ định trang in cụ thể hoặc in toàn bộ bảng tính.

5. Lưu và in tài liệu: Khi bạn đã tùy chỉnh bố cục và cài đặt in ấn theo ý muốn, bạn có thể lưu tài liệu bằng cách chọn tab “File” trên thanh công cụ và chọn “Save” (Lưu) hoặc “Save As” (Lưu thành). Sau đó, bạn có thể chọn “Print” (In) để in bảng tính ra giấy.

6. Tùy chỉnh khu vực in: Trong Excel 2019, bạn có thể chỉ định khu vực cụ thể trong bảng tính mà bạn muốn in bằng cách chọn tab “Page Layout” trên thanh công cụ, sau đó sử dụng tùy chọn “Print Area” (Khu vực in). Bằng cách định rõ khu vực in, bạn có thể chỉ in các phạm vi dữ liệu quan trọng mà bạn muốn.

7. Thiết lập trang in: Trong tab “Page Layout”, bạn cũng có thể tùy chỉnh thiết lập trang in bằng cách sử dụng các tùy chọn như “Scale to Fit” (Tự động điều chỉnh kích thước) để điều chỉnh tỷ lệ in và đảm bảo rằng nội dung của bảng tính hiển thị đúng trên trang in.

8. In một phạm vi chọn lọc: Nếu bạn chỉ muốn in một phạm vi cụ thể trong bảng tính, bạn có thể chọn phạm vi đó bằng cách nhấp chuột và kéo để chọn các ô cần in, sau đó chọn tab “Print” (In) trên thanh công cụ và chọn “Print Selection” (In phạm vi đã chọn) trong hộp thoại in ấn.

9. Tùy chỉnh kích thước trang in: Nếu bạn muốn điều chỉnh kích thước trang in để phù hợp với giấy in của bạn, bạn có thể sử dụng tùy chọn “Size” (Kích thước) trong tab “Page Layout” để chọn kích thước giấy phù hợp hoặc tùy chỉnh kích thước trang in theo ý muốn.

Lưu ý rằng các tùy chọn và tính năng có thể có sự khác biệt nhỏ tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của Excel 2019 và cài đặt của bạn.

  • Add Your Comment