Các cách mở khóa máy tính bị khóa mà không cần mật khẩu

Nếu bạn đã quên mật khẩu đăng nhập của mình hoặc máy tính bị khóa do lý do khác, có một số cách để mở khóa máy tính mà không cần mật khẩu như sau:

1. Sử dụng tài khoản Microsoft: Nếu bạn đăng nhập vào Windows 10 bằng tài khoản Microsoft, bạn có thể sử dụng mật khẩu tài khoản Microsoft của mình để mở khóa máy tính.

2. Sử dụng USB boot: Bạn có thể sử dụng USB boot để khởi động máy tính và truy cập vào tài khoản của mình mà không cần mật khẩu. Bạn có thể tạo một USB boot bằng cách sử dụng phần mềm như Windows Password Reset hoặc Offline NT Password & Registry Editor.

3. Sử dụng trình quản lý tài khoản: Nếu bạn đã tạo một tài khoản khác trên máy tính của mình, bạn có thể sử dụng tài khoản đó để đăng nhập và khôi phục lại mật khẩu của tài khoản đang bị khóa.

4. Sử dụng Safe Mode: Bạn có thể khởi động máy tính vào chế độ Safe Mode và đăng nhập với tư cách là người quản trị để xóa mật khẩu của tài khoản đang bị khóa.

Lưu ý rằng, việc mở khóa máy tính bằng các phương pháp này có thể gây mất dữ liệu và nên được sử dụng với cẩn thận. Nếu có thể, nên sử dụng các phương pháp này chỉ khi bạn không thể truy cập vào máy tính của mình bằng cách khác.

  • Add Your Comment