Các định dạng số trong exel 2019

Trong Excel 2019, có nhiều định dạng số khác nhau để bạn có thể áp dụng cho các cell trong bảng tính. Dưới đây là một số định dạng số phổ biến trong Excel 2019:

1. Số nguyên (Integer): Định dạng này chỉ hiển thị các số nguyên mà không có phần thập phân. Ví dụ: 1, 2, 3, 100.

2. Số thập phân (Decimal): Định dạng này cho phép hiển thị số với phần thập phân. Bạn có thể chỉ định số lượng chữ số thập phân cần hiển thị. Ví dụ: 3.14, 10.5, 2.75.

3. Phần trăm (Percentage): Định dạng này hiển thị số theo định dạng phần trăm. Giá trị sẽ được nhân đôi và có ký tự % cuối cùng. Ví dụ: 50%, 25%, 75.5%.

4. Tiền tệ (Currency): Định dạng này sử dụng biểu tượng tiền tệ và hiển thị số với các số hàng nghìn được phân cách và phần thập phân được xác định. Ví dụ: $10,000.00, £25.50, ¥500.00.

5. Khoa học (Scientific): Định dạng này sử dụng biểu diễn số học và hiển thị số theo dạng chuẩn khoa học, trong đó mũ số biểu thị phần lũy thừa của 10. Ví dụ: 1.23E+05, 2.50E-02.

6. Định dạng ngày tháng (Date): Excel 2019 cung cấp nhiều định dạng ngày tháng khác nhau, cho phép bạn hiển thị ngày tháng theo các kiểu khác nhau như ngày/tháng/năm, tháng/ngày/năm, v.v. Ví dụ: 01/31/2023, 25-Mar-2023, 2023-02-15.

7. Định dạng thời gian (Time): Định dạng này cho phép bạn hiển thị giờ, phút và giây trong bảng tính. Ví dụ: 12:30:45 PM, 09:15 AM.

Các định dạng số khác nhau trong Excel 2019 cho phép bạn tuỳ chỉnh cách hiển thị giá trị trong các cell theo nhu cầu cụ thể của bạn. Bạn có thể áp dụng định dạng số bằng cách chọn cell hoặc các cell cần định dạng, sau đó chọn tab “Number Format” trên thanh công cụ và chọn định dạng số mong muốn từ danh sách các định dạng có sẵn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tùy chỉnh định dạng số theo ý muốn bằng cách sử dụng các tùy chọn trong hộp thoại “Định dạng ô”.

Để tùy chỉnh định dạng số trong Excel 2019, làm theo các bước sau:

1. Chọn cell hoặc các cell mà bạn muốn định dạng.

2. Chuột phải và chọn “Định dạng ô” từ menu ngữ cảnh hoặc nhấp chuột phải vào cell và chọn “Định dạng ô” từ menu.

3. Trong hộp thoại “Định dạng ô”, chọn tab “Số” để hiển thị các tùy chọn định dạng số.

4. Tại đây, bạn có thể chọn một trong các định dạng số có sẵn, hoặc bạn có thể tùy chỉnh định dạng số bằng cách chọn “Tùy chỉnh” và nhập các mã định dạng số theo ý muốn.

5. Xem trước trong hộp thoại sẽ hiển thị cách định dạng số sẽ được áp dụng cho cell.

6. Nhấn OK để áp dụng định dạng số cho cell.

Bằng cách áp dụng các định dạng số khác nhau, bạn có thể tạo ra hiển thị số học, ngày tháng, tiền tệ và các dạng khác trong bảng tính của mình theo cách mà bạn mong muốn.

  • Add Your Comment