Cách ẩn nhanh hình ảnh của bạn trên facebook

Để ẩn nhanh hình ảnh trên Facebook, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Vào trang cá nhân của mình trên Facebook.
2. Tìm đến bài đăng chứa hình ảnh mà bạn muốn ẩn.
3. Nhấp chuột vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải của bài đăng.
4. Chọn “Ẩn bài viết” trong danh sách các tùy chọn hiển thị.
5. Xác nhận việc ẩn bài đăng bằng cách nhấp vào nút “Ẩn”.

Sau khi bạn ẩn bài đăng, nó sẽ không còn hiển thị trên trang cá nhân của bạn hoặc trên dòng thời gian của bạn và chỉ có bạn mới có thể xem lại nó bằng cách truy cập vào trang Quản lý hoạt động của bạn trên Facebook.

Nếu bạn muốn ẩn toàn bộ album ảnh trên trang cá nhân của mình, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Vào trang cá nhân của mình trên Facebook.
2. Nhấp vào mục “Ảnh” trên thanh bên trái của trang cá nhân.
3. Nhấp chuột vào album ảnh mà bạn muốn ẩn.
4. Nhấp vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải của album.
5. Chọn “Sửa đổi album” trong danh sách các tùy chọn hiển thị.
6. Chọn “Ẩn album” và lưu thay đổi.

Sau khi bạn ẩn album ảnh, nó sẽ không còn hiển thị trên trang cá nhân của bạn hoặc trên dòng thời gian của bạn và chỉ có bạn mới có thể xem lại nó bằng cách truy cập vào trang Quản lý hoạt động của bạn trên Facebook.

  • Add Your Comment