Cách Ẩn ứng dụng trên điện thoại Samsung

Để ẩn ứng dụng trên điện thoại Samsung, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở App Drawer và tìm đến ứng dụng bạn muốn ẩn.

Bước 2: Nhấn và giữ ứng dụng đó, sau đó chọn “Đẩy đến màn hình nào?”.

Bước 3: Chọn “Trang chính” để đưa ứng dụng vào màn hình chính.

Bước 4: Sau khi ứng dụng đã xuất hiện trên màn hình chính, giữ và nhấn vào ứng dụng đó.

Bước 5: Chọn “Chuyển đến thư mục” hoặc “Thay đổi tên” và đặt một tên khác cho ứng dụng hoặc chuyển nó đến một thư mục khác.

Sau khi bạn thực hiện các bước trên, ứng dụng sẽ được ẩn và không còn xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại Samsung. Tuy nhiên, ứng dụng vẫn có thể được tìm thấy thông qua ứng dụng Cài đặt hoặc bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm của điện thoại. Nếu bạn muốn hoàn toàn ẩn ứng dụng, bạn có thể cài đặt một ứng dụng khác như Nova Launcher và sử dụng tính năng ẩn ứng dụng của nó.

  • Add Your Comment