Cách chuyển đổi hình ảnh thành hình vẽ với photoshop

Để chuyển đổi hình ảnh thành hình vẽ trên Photoshop, bạn có thể sử dụng một số công cụ và bộ lọc có sẵn trong phần mềm. Sau đây là một số bước cơ bản để thực hiện việc chuyển đổi này:

1. Mở hình ảnh bạn muốn chuyển đổi bằng cách chọn File > Open hoặc kéo và thả hình ảnh vào giao diện của Photoshop.
2. Chọn Layer > Duplicate Layer để tạo một bản sao của layer hình ảnh ban đầu.
3. Chọn Filter > Stylize > Find Edges để tạo ra một bản vẽ đường viền từ hình ảnh ban đầu. Hãy chắc chắn rằng layer mới được chọn trước khi thực hiện bước này.
4. Tạo một layer mới trống trên đỉnh của layer vẽ đường viền bằng cách chọn Layer > New > Layer hoặc bấm vào biểu tượng ở phía dưới bảng layer.
5. Chọn công cụ Paint Bucket (bộ lọc tô màu) trong bảng công cụ và chọn một màu bạn muốn sử dụng cho nền của hình vẽ.
6. Sử dụng công cụ Brush (bút vẽ) để vẽ trên layer mới trống. Bạn có thể thay đổi màu sắc và độ dày của bút vẽ để tạo ra các chi tiết khác nhau trên hình vẽ.
7. Nếu bạn muốn thêm các chi tiết hơn vào hình vẽ, hãy tạo thêm các layer và sử dụng các công cụ vẽ để thêm các yếu tố khác nhau vào hình ảnh.

Lưu ý rằng kết quả chuyển đổi từ hình ảnh sang hình vẽ có thể khác nhau tùy thuộc vào tính chất của hình ảnh ban đầu và các bộ lọc và công cụ mà bạn sử dụng. Bạn có thể cần thử nghiệm với các công cụ khác nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

  • Add Your Comment