Cách hiển thị công thức EXCEL Thay vì hiện giá trị

Để hiển thị công thức Excel thay vì giá trị kết quả, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn các ô hoặc dải ô mà bạn muốn hiển thị công thức.

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 1 để mở cửa sổ Format Cells (Định dạng ô).

Bước 3: Trong cửa sổ Format Cells, chuyển sang tab “Number” (Số).

Bước 4: Trong danh sách Category (Danh mục), chọn “Custom” (Tùy chỉnh).

Bước 5: Trong ô “Type” (Loại), nhập vào công thức sau: `=FORMULA(A1)`.

Lưu ý: Trong công thức trên, A1 đại diện cho ô gốc mà bạn đang cấu hình hiển thị công thức. Nếu bạn muốn áp dụng công thức cho các ô khác, hãy đảm bảo thay thế A1 bằng địa chỉ ô tương ứng.

Bước 6: Nhấn nút “OK” để áp dụng định dạng và hiển thị công thức cho các ô đã chọn.

Sau khi hoàn thành các bước trên, các ô sẽ hiển thị công thức thay vì giá trị kết quả. Lưu ý rằng việc hiển thị công thức có thể làm cho bảng tính trở nên rối mắt, đặc biệt nếu bạn có nhiều công thức phức tạp.

  • Add Your Comment