Cách hợp nhất các ô trong Excel

Để hợp nhất các ô trong Excel, bạn có thể sử dụng chức năng “Merge cells”. Các bước thực hiện như sau:

1. Chọn các ô cần hợp nhất bằng cách giữ phím Ctrl và chọn từng ô hoặc giữ chuột và kéo để chọn một vùng ô liên tiếp.
2. Nhấn chuột phải vào ô đầu tiên của vùng được chọn.
3. Chọn “Format Cells” trong danh sách lệnh hiện ra.
4. Chọn thẻ “Alignment”.
5. Chọn ô “Merge cells”.
6. Nhấn “OK” để hoàn thành.

Sau khi hoàn thành các bước trên, các ô được chọn sẽ được hợp nhất thành một ô duy nhất và nội dung của các ô được giữ ở ô đầu tiên. Lưu ý rằng hợp nhất các ô có thể làm giảm tính linh hoạt của bảng tính và gây khó khăn trong việc sử dụng các công thức và định dạng cho các ô liền kề.

  • Add Your Comment