Cách khôi phục một Tài khoản Facebook vô hiệu hóa

Nếu tài khoản Facebook của bạn bị vô hiệu hóa, bạn có thể yêu cầu khôi phục tài khoản bằng cách làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

2. Đọc thông báo về tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa và xác định lý do vì sao tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa.

3. Nếu bạn cho rằng tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa một cách sai lầm hoặc bị hack, hãy chọn “Khôi phục tài khoản” để bắt đầu quá trình khôi phục tài khoản của bạn.

4. Theo dõi các hướng dẫn và cung cấp thông tin yêu cầu để hoàn tất quá trình khôi phục tài khoản.

5. Sau khi hoàn tất yêu cầu khôi phục tài khoản, bạn sẽ nhận được thông báo về kết quả của yêu cầu của mình. Nếu tài khoản của bạn được khôi phục thành công, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và sử dụng lại Facebook như bình thường.

Lưu ý rằng quá trình khôi phục tài khoản có thể mất một vài ngày và thành công hoàn toàn phụ thuộc vào độ chính xác của thông tin mà bạn cung cấp.

  • Add Your Comment