Cách kiểm tra phiên bản .NET Framework trên Windows 10 nhanh

Để kiểm tra phiên bản .NET Framework trên Windows 10, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Nhấn phím Windows trên bàn phím hoặc chọn biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình để mở Menu Start.
2. Gõ “cmd” vào ô tìm kiếm và nhấn Enter để mở cửa sổ Command Prompt.
3. Trong cửa sổ Command Prompt, gõ lệnh sau và nhấn Enter:

reg query “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full” /v version

4. Kết quả hiển thị sẽ là phiên bản .NET Framework đã được cài đặt trên máy tính của bạn.

Lưu ý rằng có thể có nhiều phiên bản khác nhau của .NET Framework đang được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn muốn kiểm tra phiên bản của các phiên bản khác nhau, bạn có thể thay thế “\v4\Full” trong lệnh bằng tên khác nhau như “\v4\Client” hoặc “\v3.5”.

  • Add Your Comment