Cách lưu bài thuyết trình với Power Point

Để lưu bài thuyết trình trong PowerPoint, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Bấm vào nút “File” trên thanh công cụ ở góc trái của màn hình.

2. Chọn “Save As” trong menu.

3. Chọn vị trí mà bạn muốn lưu bài thuyết trình.

4. Đặt tên cho bài thuyết trình trong ô “File name”.

5. Chọn định dạng tệp mà bạn muốn lưu bài thuyết trình. Các định dạng tệp phổ biến bao gồm PowerPoint Presentation (.pptx), PowerPoint Template (.potx), PowerPoint Show (.ppsx), PDF (.pdf) và nhiều định dạng khác.

6. Bấm vào nút “Save” để lưu bài thuyết trình.

Lưu ý: Nếu bạn đã lưu bài thuyết trình trước đó và muốn lưu lại các thay đổi mới, bạn có thể sử dụng nút “Save” hoặc bấm Ctrl + S trên bàn phím để lưu lại bài thuyết trình đang mở.

  • Add Your Comment