Cách lưu và chia sẻ workbook exel 2019

Để lưu và chia sẻ workbook trong Excel 2019, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Lưu workbook:
– Khi bạn đã hoàn thành công việc trên workbook, chọn “File” trên thanh menu.
– Chọn “Save” hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + S.
– Nếu đây là lần đầu tiên lưu workbook, hộp thoại “Save As” sẽ xuất hiện.
– Đặt tên cho workbook và chọn vị trí lưu trữ trên máy tính của bạn.
– Nhấn “Save” để lưu workbook.

2. Chia sẻ workbook:
– Khi bạn muốn chia sẻ workbook với người khác, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:
a. Email: Gửi workbook như một đính kèm trong email.
b. Lưu trữ trực tuyến: Sử dụng các dịch vụ lưu trữ trực tuyến như OneDrive, Google Drive hoặc Dropbox để tải lên và chia sẻ workbook.
c. Mạng nội bộ: Nếu bạn đang sử dụng mạng nội bộ trong tổ chức, bạn có thể chia sẻ workbook trực tiếp với người dùng khác trên mạng.
d. Mạng xã hội: Sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, LinkedIn hoặc Yammer để chia sẻ workbook với người khác.

Lưu ý: Khi chia sẻ workbook, hãy đảm bảo xem xét các quyền truy cập và bảo mật. Bạn có thể thiết lập quyền truy cập chỉ để xem hoặc cho phép chỉnh sửa workbook tùy theo nhu cầu của bạn.

Đây là những bước cơ bản để lưu và chia sẻ workbook trong Excel 2019. Tuy nhiên, cách thực hiện có thể có một số khác biệt nhỏ tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của Excel bạn đang sử dụng.

  • Add Your Comment