Cách phát lại video YouTube trên Điện thoại, Máy tính

Bạn có thể tự phát lại video YouTube trên điện thoại hoặc máy tính theo các bước sau:

Trên điện thoại:

1. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại của bạn.
2. Tìm và chọn video mà bạn muốn phát lại.
3. Kéo thanh trượt xuống và chọn biểu tượng “Chia sẻ”.
4. Chọn “Copy link”.
5. Quay trở lại màn hình chính và mở trình duyệt web của bạn.
6. Truy cập vào trang web https://www.y2mate.com/vi/youtube-downloader và dán liên kết video YouTube vào trường “Insert video link”.
7. Chọn định dạng video mà bạn muốn tải xuống (ví dụ: MP4).
8. Chọn “Start” và chờ đợi quá trình tải xuống hoàn tất.
9. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, nhấn vào biểu tượng “Play” để phát lại video trên điện thoại của bạn.

Trên máy tính:

1. Truy cập vào trang web YouTube trên trình duyệt web của bạn.
2. Tìm và chọn video mà bạn muốn phát lại.
3. Kéo thanh trượt xuống phía dưới video và chọn biểu tượng “Chia sẻ”.
4. Chọn “Copy link”.
5. Mở trang web https://www.y2mate.com/vi/youtube-downloader trên trình duyệt web của bạn.
6. Dán liên kết video YouTube vào trường “Insert video link”.
7. Chọn định dạng video mà bạn muốn tải xuống (ví dụ: MP4).
8. Chọn “Start” và chờ đợi quá trình tải xuống hoàn tất.
9. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, nhấn vào biểu tượng “Play” để phát lại video trên máy tính của bạn.

  • Add Your Comment