Cách quản lý Slide trong Power Point

Trong PowerPoint, quản lý slide là một phần quan trọng giúp bạn tổ chức nội dung và sắp xếp các phần của bài thuyết trình. Dưới đây là một số cách để quản lý slide trong PowerPoint:

1. Thêm slide mới: Bạn có thể thêm slide mới vào bài thuyết trình bằng cách chọn tab “Home” trên thanh công cụ, sau đó chọn “New Slide”. Từ đó, bạn có thể chọn kiểu slide và bố cục cho slide mới.

2. Di chuyển slide: Bạn có thể di chuyển slide trong bài thuyết trình bằng cách kéo và thả slide đó tới vị trí mới trong bảng trình chiếu. Bạn cũng có thể chọn slide và sử dụng các nút di chuyển lên, xuống, sang trái hoặc sang phải trên thanh công cụ để di chuyển slide.

3. Xóa slide: Bạn có thể xóa slide trong bài thuyết trình bằng cách chọn slide đó và nhấn phím “Delete” trên bàn phím hoặc chọn “Delete Slide” trên thanh công cụ.

4. Chỉnh sửa slide: Bạn có thể chỉnh sửa các phần của slide bằng cách chọn slide đó và sử dụng các công cụ trên thanh công cụ để thêm nội dung văn bản, hình ảnh, video và các yếu tố khác.

5. Đổi tên slide: Bạn có thể đổi tên slide bằng cách chọn slide đó và nhấp đúp chuột vào tên slide trong bảng trình chiếu. Tên slide sẽ trở thành trường để bạn nhập tên mới.

6. Sắp xếp slide: Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự các slide trong bài thuyết trình bằng cách chọn tab “View” trên thanh công cụ, sau đó chọn “Slide Sorter”. Từ đó, bạn có thể kéo và thả slide vào vị trí mới hoặc sử dụng các nút di chuyển để sắp xếp lại thứ tự các slide.

7. Tạo bản trình bày: Bạn có thể tạo bản trình bày từ các slide trong bài thuyết trình bằng cách chọn tab “View” trên thanh công cụ, sau đó chọn “Slide Master”. Từ đó, bạn có thể tùy chỉnh các phần của bản trình bày, bao gồm tiêu đề, phông chữ, màu sắc và các yếu tố khác.

Quản lý slide trong PowerPoint rất quan trọng để tạo ra một bài thuyết trình đầy đủ và chuyên nghiệp. Bạn có thể sử dụng các tính năng này để tùy chỉnh và sắp xếp các slide một cách tốt nhất cho nội dung của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tính năng “Sections” để nhóm các slide liên quan với nhau vào các phần khác nhau, giúp quản lý và tìm kiếm các slide dễ dàng hơn.

  • Add Your Comment