Cách sao lưu máy tính vào ổ cứng ngoài? (Windows và Mac)

Để sao lưu máy tính vào ổ cứng ngoài, bạn có thể thực hiện các bước sau đây trên cả Windows và Mac:

1. Kết nối ổ cứng ngoài với máy tính của bạn qua cổng USB hoặc Thunderbolt.

2. Tìm kiếm và mở ứng dụng sao lưu dữ liệu. Trên Windows, bạn có thể sử dụng File History hoặc Backup and Restore, còn trên Mac, bạn có thể sử dụng Time Machine.

3. Chọn ổ cứng ngoài làm nơi lưu trữ sao lưu. Bạn có thể tạo một thư mục riêng để lưu trữ sao lưu hoặc sử dụng thư mục mặc định của ứng dụng sao lưu.

4. Chọn loại dữ liệu bạn muốn sao lưu. Bạn có thể sao lưu toàn bộ hệ thống, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tập tin khác.

5. Thiết lập lịch trình sao lưu. Bạn có thể thiết lập sao lưu tự động hoặc thủ công.

6. Bắt đầu sao lưu. Sau khi thiết lập xong, bạn có thể bắt đầu sao lưu dữ liệu bằng cách nhấn nút “Start Backup” hoặc tương tự.

Lưu ý: Sau khi sao lưu xong, bạn nên kiểm tra lại dữ liệu để đảm bảo rằng chúng đã được sao lưu đầy đủ và không bị lỗi.

  • Add Your Comment