Cách Sắp xếp dữ liệu trong exel 2019

Trong Excel 2019, bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong bảng tính theo các cột hoặc hàng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Dưới đây là cách sắp xếp dữ liệu trong Excel 2019:

1. Chọn dữ liệu cần sắp xếp: Chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp. Đảm bảo rằng phạm vi dữ liệu bao gồm tất cả các cột và hàng bạn muốn sắp xếp cùng với dòng tiêu đề (nếu có).

2. Truy cập vào tab “Data” (Dữ liệu): Trên thanh menu Excel, nhấp vào tab “Data” (Dữ liệu). Trong tab này, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn sắp xếp và bộ lọc dữ liệu.

3. Sắp xếp theo một cột: Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu theo một cột cụ thể, hãy nhấp vào nút “Sort” (Sắp xếp) trong nhóm “Sort & Filter” (Sắp xếp và bộ lọc). Sẽ hiển thị một hộp thoại “Sort Warning” (Cảnh báo sắp xếp) để xác nhận phạm vi dữ liệu và dòng tiêu đề. Sau đó, chọn cột bạn muốn sắp xếp theo và quyết định xem bạn muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần (A đến Z) hoặc giảm dần (Z đến A). Bạn cũng có thể chọn nhiều cột để sắp xếp theo một thứ tự ưu tiên.

4. Sắp xếp theo nhiều cột: Đôi khi bạn có thể muốn sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột để phân loại theo mức độ ưu tiên. Trong hộp thoại “Sort Warning” (Cảnh báo sắp xếp), bạn có thể chọn nhiều cột trong mục “Sort by” (Sắp xếp theo) và xác định thứ tự sắp xếp cho mỗi cột.

5. Sắp xếp hàng: Nếu bạn muốn sắp xếp hàng theo một tiêu chí nhất định, bạn có thể sử dụng tùy chọn “Sort” (Sắp xếp) trong nhóm “Sort & Filter” (Sắp xếp và bộ lọc) và chọn “Sort Rows” (Sắp xếp hàng). Hộp thoại “Sort Warning” (Cảnh báo sắp xếp) sẽ hiển thị để xác nhận phạm vi dữ liệu và dòng tiêu đề. Bạn có thể chọn các tiêu chí sắp xếp hàng và quyết định xem bạn muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

6. Sắp xếp đa cấp: Excel 2019 cung cấp tính năng sắp xếp đa cấp, cho phép bạn sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột hoặc hàng và xác định các mức ưu tiên sắp xếp. Để sắp xếp đa cấp, trong hộp thoại “Sort Warning” (Cảnh báo sắp xếp), bạn có thể chọn nhiều cột hoặc hàng trong mục “Sort by” (Sắp xếp theo) và xác định thứ tự sắp xếp cho mỗi mức độ ưu tiên.

7. Sắp xếp bảng pivot: Nếu bạn đang làm việc với bảng pivot, bạn cũng có thể sắp xếp dữ liệu trong bảng pivot. Để làm điều này, bạn có thể chọn các tiêu chí sắp xếp trong bảng pivot và chọn thứ tự sắp xếp.

Lưu ý rằng các tùy chọn sắp xếp trong Excel 2019 có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản cụ thể và thiết lập của bạn. Tuy nhiên, các bước cơ bản trên sẽ giúp bạn sắp xếp dữ liệu trong bảng tính của mình.

  • Add Your Comment