Cách sử dụng Hard Disk Sentinel Pro 5.30 đã đăng ký bản quyền – Kiểm tra sửa lỗi ổ cứng

Hard Disk Sentinel Pro là một công cụ giám sát, kiểm tra và sửa lỗi ổ cứng chuyên nghiệp. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản để sử dụng Hard Disk Sentinel Pro 5.30 đã đăng ký bản quyền:

1. Cài đặt Hard Disk Sentinel Pro:
– Tải xuống và cài đặt phiên bản Hard Disk Sentinel Pro 5.30 từ nguồn tin cậy.
– Khi cài đặt hoàn tất, mở chương trình Hard Disk Sentinel Pro.

2. Quét và kiểm tra ổ cứng:
– Sau khi mở chương trình, Hard Disk Sentinel Pro sẽ tự động quét và hiển thị danh sách các ổ cứng được kết nối với máy tính của bạn.
– Chọn ổ cứng mà bạn muốn kiểm tra và sửa lỗi.

3. Xem thông tin chi tiết:
– Hard Disk Sentinel Pro cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe, nhiệt độ, tốc độ và các thông số khác của ổ cứng.
– Xem các thông số này để đánh giá tình trạng tổng thể của ổ cứng.

4. Kiểm tra sức khỏe ổ cứng:
– Hard Disk Sentinel Pro cung cấp các chức năng kiểm tra sức khỏe ổ cứng để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.
– Chọn ổ cứng và chọn “Surface Test” để kiểm tra toàn bộ bề mặt ổ cứng hoặc “Short Self-test” để kiểm tra nhanh.

5. Sửa lỗi ổ cứng:
– Nếu Hard Disk Sentinel Pro phát hiện lỗi hoặc vấn đề, nó sẽ cung cấp các tùy chọn để sửa lỗi hoặc khắc phục vấn đề.
– Theo hướng dẫn của chương trình, thực hiện các bước để sửa lỗi hoặc thực hiện các tác vụ khác để tái thiết lập ổ cứng.

6. Theo dõi và cảnh báo:
– Hard Disk Sentinel Pro cung cấp chức năng theo dõi liên tục sức khỏe ổ cứng.
– Thiết lập cấu hình cảnh báo để nhận thông báo khi có vấn đề xảy ra với ổ cứng.

Lưu ý rằng Hard Disk Sentinel Pro là một công cụ mạnh mẽ và yêu cầu kiến thức cơ bản về ổ cứng để sử dụng hiệu quả. Hãy đảm bảo bạn đọc kỹ tài liệu hướng dẫn của chương trình và tham khảo nguồn thông tin từ nhà sản xuất

  • Add Your Comment