Cách Tạo và mở bài thuyết trình với Power Point

Để tạo và mở bài thuyết trình trong Microsoft PowerPoint, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Mở Microsoft PowerPoint: Bạn có thể mở PowerPoint bằng cách tìm kiếm trong menu Start hoặc bấm đúp chuột vào biểu tượng PowerPoint trên desktop của bạn.

2. Tạo bài thuyết trình mới: Khi PowerPoint được mở, bạn có thể bắt đầu tạo bài thuyết trình mới bằng cách bấm vào nút “New” trên thanh công cụ hoặc bấm Ctrl + N trên bàn phím. Bạn cũng có thể chọn một mẫu bài thuyết trình có sẵn bằng cách chọn “New from Template”.

3. Đặt tên cho bài thuyết trình: Khi bạn tạo bài thuyết trình mới, bạn cần đặt tên cho nó. Bạn có thể đặt tên bằng cách bấm vào “File” trên thanh công cụ, sau đó chọn “Save As” và nhập tên vào ô “File name”.

4. Thêm slide: Sau khi bạn đã đặt tên cho bài thuyết trình, bạn có thể thêm slide bằng cách bấm vào nút “New Slide” trên thanh công cụ hoặc bấm Ctrl + M. PowerPoint cung cấp nhiều mẫu slide có sẵn để bạn có thể lựa chọn hoặc bạn có thể tạo slide trống.

5. Thêm nội dung vào slide: Bạn có thể thêm nội dung vào slide bằng cách bấm vào ô văn bản trên slide và nhập nội dung hoặc chèn các đối tượng khác như hình ảnh, video, biểu đồ, bảng và các yếu tố đồ họa khác. Bạn có thể sử dụng các công cụ trên thanh công cụ để tạo các phần tử này.

6. Chỉnh sửa bố cục và thiết kế: Bạn có thể chỉnh sửa bố cục và thiết kế của slide bằng cách sử dụng các công cụ trên thanh công cụ. Bạn có thể thay đổi màu sắc, thêm hiệu ứng và chuyển động, tạo đường viền và nhiều hơn nữa.

7. Lưu bài thuyết trình: Khi bạn đã hoàn thành bài thuyết trình của mình, hãy lưu nó bằng cách bấm vào nút “Save” hoặc bấm Ctrl + S trên bàn phím. Bạn cũng có thể chọn “Save As” nếu bạn muốn đặt tên hoặc lưu bài thuyết trình ở vị trí khác.

8. Mở bài thuyết trình: Khi bạn muốn mở bài thuyết trình đã tạo trước đó, bạn có thể mở PowerPoint và chọn “Open” trên thanh công cụ hoặc bấm Ctrl + O trên bàn phím. Sau đó, chọn tệp bài thuyết trình của bạn và bấm “Open” để mở nó. Bạn cũng có thể kéo và thả tệp bài thuyết trình vào cửa sổ PowerPoint để mở nó.

Đó là những bước cơ bản để tạo và mở bài thuyết trình trong Microsoft PowerPoint. Tuy nhiên, để tạo một bài thuyết trình đẹp và ấn tượng, bạn nên tìm hiểu thêm về các tính năng và công cụ của PowerPoint để tận dụng tối đa sức mạnh của phần mềm này.

  • Add Your Comment