Cách tắt Avast Tạm thời trong Windows 7,8,10

Để tắt Avast tạm thời trên Windows 7, 8 hoặc 10, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấp chuột phải vào biểu tượng của Avast ở khay hệ thống (góc dưới cùng bên phải của màn hình).

Bước 2: Chọn “Avast shields control” (hoặc “Điều khiển Avast shields” nếu bạn sử dụng Avast bằng tiếng Việt).

Bước 3: Chọn một trong các tùy chọn sau:
– Tắt các chức năng của Avast trong 10 phút
– Tắt các chức năng của Avast trong 1 giờ
– Tắt các chức năng của Avast đến khi bạn khởi động lại máy tính
– Tắt các chức năng của Avast vĩnh viễn

Bước 4: Xác nhận bằng cách chọn “Yes” (Có) trong cửa sổ xác nhận.

Lưu ý: Tắt Avast tạm thời có thể làm giảm mức độ bảo vệ của máy tính của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ kích hoạt lại Avast sau khi hoàn thành các tác vụ cần thiết.

  • Add Your Comment