Cách tắt ứng dụng chạy ngầm Windows 10 để tăng tốc máy tính

Để tắt các ứng dụng chạy ngầm trên Windows 10 và tăng tốc máy tính, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager.
2. Chuyển sang tab “Processes” để xem các tiến trình đang chạy trên hệ thống.
3. Kiểm tra các tiến trình đang chạy và xác định các ứng dụng không cần thiết hoặc đang chạy ngầm.
4. Chọn ứng dụng đó và nhấn nút “End task” để kết thúc tiến trình đó.
5. Nếu bạn muốn tắt hoặc vô hiệu hóa các ứng dụng chạy ngầm khi khởi động máy tính, bạn có thể chuyển sang tab “Startup” và tắt hoặc vô hiệu hóa các ứng dụng không cần thiết.

Lưu ý rằng tắt các ứng dụng chạy ngầm có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một số ứng dụng khác hoặc hệ thống của bạn. Hãy chắc chắn là bạn chỉ tắt các ứng dụng không cần thiết và chú ý đến hoạt động của máy tính sau khi thực hiện các thay đổi này.

  • Add Your Comment