Cách thay đổi giọng nói của Siri trên iPhone

Bạn có thể thay đổi giọng nói của Siri trên iPhone bằng cách làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng “Settings” trên iPhone của bạn.
2. Chọn mục “Siri & Search”.
3. Chọn “Siri Voice”.
4. Ở đây, bạn có thể chọn một trong các giọng nói khác nhau cho Siri. Bạn có thể nghe thử mẫu giọng nói bằng cách nhấn vào mỗi tùy chọn.

Lưu ý rằng, các giọng nói khác nhau có thể cần phải được tải xuống và cài đặt trước khi sử dụng. Nếu bạn không thấy các tùy chọn giọng nói mới, hãy chắc chắn rằng kết nối Internet của bạn đang hoạt động tốt.

Sau khi bạn chọn một giọng nói mới, Siri sẽ bắt đầu sử dụng giọng nói đó cho các câu trả lời và thông báo.

  • Add Your Comment