Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Bạn có thể thay đổi thời gian trong Windows 11 theo các bước sau:

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + I để mở Cài đặt.
2. Chọn Time & Language (Thời gian & Ngôn ngữ).
3. Chọn tab Date & time (Ngày & giờ).
4. Bật/tắt chế độ tự động đồng bộ hóa thời gian với máy chủ internet bằng cách chuyển đổi nút bên cạnh Set time automatically (Thiết lập thời gian tự động).
5. Nếu bạn muốn cài đặt thời gian và ngày thủ công, hãy tắt chế độ tự động đồng bộ hóa thời gian và bấm vào Change (Thay đổi) bên cạnh Set the date and time manually (Thiết lập ngày và giờ thủ công).
6. Nhập thời gian và ngày mong muốn trong cửa sổ Đặt ngày giờ, sau đó nhấn OK.

Sau khi bạn thực hiện các bước trên, thời gian trên máy tính của bạn sẽ được cập nhật theo cài đặt của bạn. Nếu bạn đã bật chế độ tự động đồng bộ hóa thời gian, hệ thống sẽ tự động cập nhật thời gian với máy chủ internet mỗi khi bạn kết nối với internet.

  • Add Your Comment