Cách thiết lập lại cài đặt mạng internet Windows 10

Bạn có thể thiết lập lại cài đặt mạng internet trên Windows 10 theo các bước sau:

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + I để mở Cài đặt.
2. Chọn Network & Internet (Mạng & Internet).
3. Chọn Network reset (Thiết lập lại mạng).
4. Xác nhận việc thiết lập lại mạng bằng cách nhấn Reset now (Thiết lập lại ngay bây giờ) và đợi quá trình hoàn tất.

Lưu ý rằng khi bạn thực hiện việc thiết lập lại mạng, tất cả các kết nối mạng đã được cấu hình sẽ bị xóa và các cài đặt mạng mặc định sẽ được khôi phục. Sau khi quá trình thiết lập lại hoàn tất, bạn sẽ cần phải cấu hình lại các kết nối mạng của mình, bao gồm cấu hình lại các tên mạng Wi-Fi, mật khẩu và các cài đặt mạng khác nếu cần thiết.

Nếu bạn đang gặp vấn đề với kết nối mạng cụ thể, hãy thử khởi động lại router hoặc modem của bạn và kiểm tra xem máy tính của bạn có thể kết nối được với các thiết bị khác trong mạng của bạn không. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra xem các trình điều khiển mạng của bạn có được cập nhật mới nhất không hoặc thử cài đặt lại chúng.

  • Add Your Comment