Cách Trình bày slideshow với PowerPoint

Để trình bày slideshow trên PowerPoint, bạn có thể sử dụng chế độ trình bày bằng cách làm theo các bước sau:

1. Mở bài thuyết trình của bạn trên PowerPoint.
2. Chọn tab “Slideshow” trên thanh công cụ.
3. Chọn “From Beginning” để bắt đầu trình bày từ slide đầu tiên hoặc “From Current Slide” để bắt đầu trình bày từ slide hiện tại.
4. Sử dụng các nút trên thanh công cụ hoặc các phím mũi tên trên bàn phím để chuyển đến slide tiếp theo hoặc quay lại slide trước đó.
5. Khi bạn muốn dừng trình bày, nhấn phím “Esc” trên bàn phím hoặc chọn “End Show” trên thanh công cụ.

Ngoài chế độ trình bày, PowerPoint còn cung cấp các tùy chọn khác để trình bày bài thuyết trình, bao gồm:

1. Presenter View: Chế độ này cho phép bạn trình bày bài thuyết trình trên một màn hình và xem các chú thích và ghi chú của mình trên một màn hình khác. Để sử dụng chế độ này, chọn tab “Slideshow” trên thanh công cụ và chọn “Presenter View”.

2. Custom Slide Shows: Tính năng này cho phép bạn tạo một danh sách các slide cụ thể trong bài thuyết trình để trình bày. Để sử dụng tính năng này, chọn tab “Slideshow” trên thanh công cụ và chọn “Custom Slide Shows”. Từ đó, bạn có thể tạo danh sách các slide và chỉ định thứ tự trình bày.

3. Record Slide Show: Chế độ này cho phép bạn ghi lại bài thuyết trình của mình và phát lại nó sau đó. Để sử dụng tính năng này, chọn tab “Slideshow” trên thanh công cụ và chọn “Record Slide Show”. Từ đó, bạn có thể ghi âm bài thuyết trình của mình và thêm âm thanh và hiệu ứng vào bài thuyết trình.

Những tính năng trình bày trên PowerPoint giúp cho người dùng có thể tùy chỉnh để trình bày bài thuyết trình một cách chuyên nghiệp và thu hút sự chú ý của khán giả.

  • Add Your Comment