Cách tùy chỉnh màn hình khóa Apple iOS 16

Để tùy chỉnh màn hình khóa trên iOS 16 của Apple, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Truy cập vào màn hình Cài đặt trên thiết bị của bạn.
2. Chọn mục Màn hình khóa và mật khẩu.
3. Nhập mật khẩu của bạn nếu được yêu cầu.
4. Tại đây, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

– Thay đổi hình nền màn hình khóa: Chọn mục Chọn hình nền mới và chọn hình nền yêu thích của bạn từ thư viện ảnh.
– Tùy chỉnh dòng thông báo: Bạn có thể chọn loại thông báo nào sẽ được hiển thị trên màn hình khóa, bao gồm thông báo từ các ứng dụng, tin nhắn và các thông báo khác.
– Hiển thị trình điều khiển: Nếu bạn muốn truy cập nhanh chóng vào trình điều khiển từ màn hình khóa, bạn có thể bật tính năng này tại đây.
– Chỉnh sửa tùy chọn khác: Bạn có thể tùy chỉnh thời gian màn hình tắt, bật/tắt tính năng chiếu đèn khi có thông báo, tắt tính năng đẩy nhanh cho thông báo, v.v.

Sau khi thực hiện các thay đổi, hãy nhấn nút Lưu để lưu lại các cài đặt của bạn.

  • Add Your Comment