Cách xem mật khẩu đã lưu trong Mozilla Firefox?

Để xem mật khẩu đã lưu trong trình duyệt Mozilla Firefox, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở trình duyệt Firefox trên máy tính của bạn.

Bước 2: Nhấp vào biểu tượng menu (ba dấu gạch ngang) ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ trình duyệt.

Bước 3: Trong menu thả xuống, chọn “Options” (Tùy chọn).

Bước 4: Trong cửa sổ Options, chuyển sang tab “Privacy & Security” (Riêng tư và Bảo mật).

Bước 5: Cuộn xuống phần “Logins and Passwords” (Đăng nhập và Mật khẩu), bạn sẽ thấy mục “Saved Logins” (Đăng nhập đã lưu). Nhấp vào nút “Manage Logins” (Quản lý Đăng nhập).

Bước 6: Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, hiển thị danh sách các tên người dùng và mật khẩu đã lưu. Bạn có thể tìm kiếm thông tin cụ thể bằng cách sử dụng ô tìm kiếm.

Bước 7: Để xem mật khẩu đã lưu, nhấp vào mũi tên hướng xuống bên phải của mục tương ứng. Mật khẩu sẽ được hiển thị.

Lưu ý: Để xem mật khẩu, trình duyệt Firefox có thể yêu cầu xác thực, chẳng hạn như mật khẩu chính của hệ thống hoặc sử dụng phương pháp xác thực khác. Điều này đảm bảo rằng chỉ người dùng có quyền truy cập vào mật khẩu đã lưu.

 

  • Add Your Comment