Cách xóa hồ sơ Netflix trên PC, điện thoại, iPhone hoặc TV

Để xóa hồ sơ Netflix trên PC, điện thoại, iPhone hoặc TV, bạn có thể làm theo các bước sau:

Trên PC:
1. Đăng nhập vào tài khoản Netflix của bạn trên trình duyệt web.
2. Nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở góc phải trên cùng của trang web.
3. Chọn Hồ sơ và Cài đặt.
4. Nhấp vào Xóa hồ sơ.
5. Xác nhận xóa hồ sơ bằng cách nhấp vào Xóa.

Trên điện thoại di động:
1. Mở ứng dụng Netflix trên điện thoại của bạn.
2. Nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở góc phải dưới cùng của màn hình.
3. Chọn Hồ sơ và Cài đặt.
4. Nhấp vào Xóa hồ sơ.
5. Xác nhận xóa hồ sơ bằng cách nhấp vào Xóa.

Trên iPhone:
1. Mở ứng dụng Netflix trên iPhone của bạn.
2. Nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở góc dưới bên phải của màn hình.
3. Chọn Hồ sơ và Cài đặt.
4. Nhấp vào Xóa hồ sơ.
5. Xác nhận xóa hồ sơ bằng cách nhấp vào Xóa.

Trên TV:
1. Mở ứng dụng Netflix trên TV của bạn.
2. Sử dụng điều khiển từ xa để di chuyển đến Hồ sơ của bạn.
3. Chọn Hồ sơ và Cài đặt.
4. Chọn Xóa hồ sơ.
5. Xác nhận xóa hồ sơ bằng cách chọn Xóa.

Lưu ý rằng khi bạn xóa hồ sơ Netflix, tất cả thông tin liên quan đến hồ sơ đó sẽ bị xóa hoàn toàn và bạn sẽ không thể khôi phục lại các thông tin đó. Bạn sẽ phải tạo một hồ sơ mới nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ Netflix.

  • Add Your Comment