Chặn quảng cáo khi chơi Game hoặc Ứng dụng trên Điện thoại Android

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng chặn quảng cáo để ngăn chặn quảng cáo video khi chơi game hoặc mở ứng dụng trên điện thoại Android. Dưới đây là một số ứng dụng chặn quảng cáo miễn phí và hiệu quả:

1. AdGuard: Ứng dụng chặn quảng cáo đa năng với khả năng ngăn chặn quảng cáo video, quảng cáo trên trình duyệt, ứng dụng và trò chơi. AdGuard cũng cho phép người dùng tùy chỉnh các cài đặt chặn quảng cáo.

2. Blokada: Ứng dụng chặn quảng cáo mã nguồn mở với khả năng chặn quảng cáo video, quảng cáo trên trình duyệt, ứng dụng và trò chơi. Blokada cũng có thể ngăn chặn các yêu cầu liên quan đến quảng cáo từ các ứng dụng.

3. AdLock: Ứng dụng chặn quảng cáo đa năng với khả năng ngăn chặn quảng cáo video, quảng cáo trên trình duyệt, ứng dụng và trò chơi. AdLock cũng có tính năng chặn các yêu cầu truy cập vào các tên miền quảng cáo.

4. DNS66: Ứng dụng chặn quảng cáo mã nguồn mở với khả năng chặn quảng cáo video, quảng cáo trên trình duyệt, ứng dụng và trò chơi. DNS66 sử dụng kỹ thuật tường lửa DNS để chặn các yêu cầu liên quan đến quảng cáo.

5. AdAway: Ứng dụng chặn quảng cáo mã nguồn mở với khả năng chặn quảng cáo trên trình duyệt, ứng dụng và trò chơi. AdAway sử dụng tệp host để chặn các yêu cầu liên quan đến quảng cáo.

Chú ý: Sử dụng các ứng dụng chặn quảng cáo có thể gây ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng ứng dụng và trò chơi. Bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng và tắt chúng khi cần thiết.

  • Add Your Comment