Định dạng cell trong exel 2019

Trong Excel 2019, bạn có thể định dạng cell để thay đổi cách hiển thị giá trị và nội dung trong bảng tính. Dưới đây là một số phương pháp để định dạng cell:

1. Định dạng số: Bạn có thể định dạng cell để hiển thị số thập phân, số nguyên, phần trăm, tiền tệ và nhiều định dạng khác. Để định dạng số, làm theo các bước sau:
– Chọn cell hoặc các cell mà bạn muốn định dạng.
– Chuột phải và chọn “Định dạng ô” từ menu ngữ cảnh.
– Trong hộp thoại “Định dạng ô”, chọn tab “Số” và chọn định dạng số mong muốn.
– Nhấn OK để áp dụng định dạng cho cell.

2. Định dạng ngày tháng: Excel cung cấp nhiều định dạng để hiển thị ngày tháng. Bạn có thể định dạng cell để hiển thị ngày tháng theo định dạng chuẩn hoặc theo định dạng tùy chỉnh. Để định dạng ngày tháng, làm theo các bước sau:
– Chọn cell hoặc các cell chứa ngày tháng mà bạn muốn định dạng.
– Chuột phải và chọn “Định dạng ô” từ menu ngữ cảnh.
– Trong hộp thoại “Định dạng ô”, chọn tab “Ngày” hoặc “Tùy chỉnh” để chọn định dạng ngày tháng mong muốn.
– Nhấn OK để áp dụng định dạng cho cell.

3. Định dạng văn bản: Bạn có thể định dạng cell để hiển thị văn bản theo kiểu chữ, kích thước, màu sắc và các hiệu ứng khác. Để định dạng văn bản, làm theo các bước sau:
– Chọn cell hoặc các cell chứa văn bản mà bạn muốn định dạng.
– Chuột phải và chọn “Định dạng ô” từ menu ngữ cảnh.
– Trong hộp thoại “Định dạng ô”, chọn tab “Chữ” và thay đổi các thiết lập như kiểu chữ, kích thước, màu sắc và các hiệu ứng khác.
– Nhấn OK để áp dụng định dạng cho cell.

4. Định dạng điều kiện: Excel cho phép người dùng định dạng cell dựa trên các điều kiện nhất định. Điều này cho phép thay đổi màu sắc, kiểu chữ hoặc các hiệu ứng khác của cell dựa trên giá trị của nó. Để định dạng điều kiện cho một cell, làm theo các bước sau:

1. Chọn cell hoặc các cell mà bạn muốn áp dụng định dạng điều kiện.

2. Chuột phải và chọn “Định dạng ô” từ menu ngữ cảnh.

3. Trong hộp thoại “Định dạng ô”, chọn tab “Điều kiện”.

4. Chọn loại điều kiện mà bạn muốn áp dụng, ví dụ như “Lớn hơn” (Greater than), “Nhỏ hơn” (Less than), “Bằng” (Equal to),…

5. Nhập giá trị hoặc công thức liên quan đến điều kiện.

6. Chọn định dạng dưới dạng áp dụng khi điều kiện được đáp ứng. Bạn có thể thay đổi màu sắc, kiểu chữ, nền, hiệu ứng…

7. Nhấn OK để áp dụng định dạng điều kiện cho cell.

Khi giá trị của cell thỏa mãn điều kiện đã được định nghĩa, Excel sẽ tự động áp dụng định dạng tương ứng cho cell đó. Điều này giúp làm nổi bật hoặc nhấn mạnh các giá trị quan trọng trong bảng tính.

Bên cạnh các định dạng nói trên, Excel 2019 còn cung cấp nhiều tùy chọn định dạng khác như định dạng tiền tệ, định dạng văn bản có điều kiện, định dạng ngày tháng tùy chỉnh và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tùy chọn định dạng này trong Excel 2019 theo tài liệu hướng dẫn hoặc trực tuyến.

  • Add Your Comment