Đổi tên người dùng, tên ID trên Tiktok

Để đổi tên người dùng hoặc tên ID trên Tiktok, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng Tiktok trên điện thoại của bạn.
2. Nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở góc phải dưới cùng của màn hình.
3. Nhấp vào nút Chỉnh sửa trên trang hồ sơ của bạn.
4. Nhấp vào tên hiển thị của bạn.
5. Nhập tên mới của bạn trong trường văn bản.
6. Nhấp vào nút Lưu để lưu thay đổi.

Lưu ý rằng, bạn chỉ có thể thay đổi tên người dùng của mình trên Tiktok mỗi 30 ngày. Nếu bạn đã thay đổi tên của mình trước đó trong vòng 30 ngày, bạn sẽ không thể thay đổi tên của mình cho đến khi hết thời gian chờ này. Ngoài ra, tên người dùng mới của bạn phải tuân theo các quy tắc của Tiktok, bao gồm không chứa ký tự đặc biệt và không trùng với tên người dùng của bất kỳ ai khác trên Tiktok.

  • Add Your Comment