Elon Musk đang dự định biến Twitter thành một sàn giao dịch tiền điện tử

Elon Musk đang dự định biến Twitter thành một sàn giao dịch tiền điện tử. Twitter sẽ cung cấp tính năng mới cho phép người dùng mua và bán các tài sản tài chính khác nhau như cổ phiếu và tiền điện tử thông qua thỏa thuận hợp tác với nền tảng dịch vụ giao dịch tài chính và giao dịch sao chép eToro.

Đây là một phần của kế hoạch biến Twitter thành một “siêu ứng dụng” mà Elon Musk đã đề cập nhiều lần. Điều này sẽ mở rộng tính năng “cashtags” hiện có của Twitter, giúp người dùng xem thông tin cổ phiếu và chia sẻ dữ liệu trên trang web.

Tính năng mới sẽ có một nút chuyên dụng xuất hiện bên cạnh cashtag, đưa người dùng đến trang web của eToro để thực hiện các hành động mua và bán tài sản trên nền tảng. Người dùng Twitter sẽ có thể duyệt qua các biểu đồ thị trường để mua và bán tiền điện tử cũng như các tài sản khác thông qua eToro.

Giám đốc điều hành eToro, Yoni Assia, tin rằng tính năng này sẽ giúp mang lại một nhóm người dùng mới cho Twitter.

READ  Cài đặt thùng rác cho điện thoại smartphone Android với Dumpster
  • Add Your Comment