Giới thiệu và bắt đầu với Power point

Microsoft PowerPoint là một phần mềm trình chiếu được phát triển bởi Microsoft. Nó là một phần của bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office và được sử dụng để tạo và trình chiếu các bài thuyết trình, báo cáo và tài liệu trình bày.

BẮT ĐẦU VỚI POWERPOINT:

Để bắt đầu tạo một bài thuyết trình, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Mở PowerPoint: Bạn có thể mở PowerPoint bằng cách tìm kiếm trong menu Start hoặc bấm đúp chuột vào biểu tượng PowerPoint trên desktop của bạn.

2. Chọn một mẫu bài thuyết trình: PowerPoint cung cấp một số lượng mẫu bài thuyết trình có sẵn, bạn có thể chọn một trong số chúng hoặc tạo một bài thuyết trình trống. Để chọn mẫu, bạn có thể bấm vào “New” trên màn hình chào mừng hoặc bấm vào “File” và sau đó chọn “New”.

3. Thêm các slide: Sau khi chọn mẫu, PowerPoint sẽ tạo ra một slide đầu tiên. Bạn có thể thêm các slide khác bằng cách bấm vào nút “New Slide” trên thanh công cụ ở phía trên của màn hình.

4. Thêm nội dung vào slide: Để thêm nội dung vào slide, bạn có thể bấm vào các phần tử trên slide và thêm văn bản, hình ảnh, video hoặc các phần tử khác. Bạn có thể sử dụng các nút trên thanh công cụ để thêm các phần tử khác nhau vào slide.

5. Chỉnh sửa bố cục và thiết kế: PowerPoint cung cấp các tính năng để chỉnh sửa bố cục, màu sắc và hiệu ứng của các phần tử trên slide. Bạn có thể sử dụng các tính năng này để tùy chỉnh bài thuyết trình của mình theo ý thích.

6. Lưu và trình chiếu: Khi hoàn thành, bạn có thể lưu bài thuyết trình của mình bằng cách bấm vào “Save” hoặc “Save As”. Sau đó, bạn có thể trình chiếu bài thuyết trình bằng cách bấm vào nút “Slideshow” trên thanh công cụ hoặc bấm vào phím F5.

Đó là một số bước cơ bản để bắt đầu với PowerPoint. Khi bạn trở thành một người sử dụng thành thạo hơn, bạn có thể khám phá nhiều tính năng phức tạp hơn.

  • Add Your Comment