Hướng dẫn sử dụng Biểu đồ trong exel 2019

Trong Excel 2019, bạn có thể sử dụng biểu đồ để hiển thị dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu. Biểu đồ giúp bạn phân tích, so sánh và trình bày dữ liệu một cách rõ ràng. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng biểu đồ trong Excel 2019:

1. Chuẩn bị dữ liệu: Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị dữ liệu cho biểu đồ. Dữ liệu có thể được nhập trực tiếp vào bảng tính Excel hoặc sao chép từ nguồn dữ liệu khác. Đảm bảo rằng dữ liệu của bạn đã được sắp xếp và tổ chức theo cột và hàng một cách logic.

2. Chọn dữ liệu: Chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn sử dụng cho biểu đồ. Bạn có thể nhấp chuột và kéo để chọn dữ liệu hoặc nhập các tham chiếu ô trực tiếp vào thanh công thức.

3. Truy cập vào tab “Insert” (Chèn): Trên thanh menu Excel, chọn tab “Insert” (Chèn). Trong tab này, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn để chèn biểu đồ vào bảng tính.

4. Chọn loại biểu đồ: Excel cung cấp nhiều loại biểu đồ khác nhau để bạn có thể lựa chọn dựa trên loại dữ liệu và mục đích hiển thị. Các loại biểu đồ phổ biến bao gồm biểu đồ cột, biểu đồ hàng, biểu đồ vòng tròn, biểu đồ đường, biểu đồ phân tán, v.v. Bạn có thể nhấp vào các biểu đồ trên thanh công cụ “Insert” (Chèn) hoặc sử dụng menu “Recommended Charts” (Biểu đồ đề xuất) để xem các loại biểu đồ được đề xuất dựa trên dữ liệu của bạn.

5. Chèn biểu đồ: Sau khi chọn loại biểu đồ, bạn có thể nhấp vào nút tương ứng trên thanh công cụ “Insert” (Chèn) để chèn biểu đồ vào bảng tính. Biểu đồ sẽ xuất hiện trên bảng tính và thanh công cụ “Chart Tools” (Công cụ biểu đồ) sẽ được hiển thị với các tab “Design” (Thiết kế) và “Format” (Định dạng) để tùy chỉnh biểu đồ.

6. Tùy chỉnh biểu đồ: Sử dụng các tab ” Chart Tools” (Công cụ biểu đồ) để tùy chỉnh biểu đồ theo ý muốn. Có hai tab chính là “Design” (Thiết kế) và “Format” (Định dạng) để bạn tùy chỉnh biểu đồ như sau:

– Tab “Design” (Thiết kế): Tab này cung cấp các tùy chọn để thay đổi kiểu biểu đồ, bố cục, tiêu đề và chú thích của biểu đồ. Bạn có thể chọn kiểu biểu đồ khác, thêm hoặc xóa tiêu đề, chú thích, hoặc thay đổi bố cục của biểu đồ để phù hợp với nhu cầu của bạn.

– Tab “Format” (Định dạng): Tab này cho phép bạn tùy chỉnh các yếu tố trong biểu đồ như màu sắc, font chữ, kích thước, đường viền, hiệu ứng, v.v. Bạn có thể chọn và thay đổi các yếu tố như dữ liệu trục, nhãn trục, hiệu ứng nền, màu sắc, v.v. để làm cho biểu đồ trông chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn.

7. Thay đổi dữ liệu và cập nhật biểu đồ: Khi dữ liệu của bạn thay đổi, bạn có thể cập nhật biểu đồ một cách tự động. Chỉ cần thay đổi dữ liệu trong bảng tính Excel, và biểu đồ sẽ tự động cập nhật theo dữ liệu mới.

8. Sao chép và chia sẻ biểu đồ: Bạn có thể sao chép biểu đồ vào bảng tính khác hoặc chương trình khác bằng cách nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn “Copy” (Sao chép). Sau đó, bạn có thể dán biểu đồ vào vị trí mong muốn. Bạn cũng có thể chia sẻ biểu đồ bằng cách lưu file Excel hoặc xuất biểu đồ dưới dạng hình ảnh hoặc PDF.

Đó là một số cách cơ bản để sử dụng biểu đồ trong Excel 2019. Tuy nhiên, Excel cung cấp nhiều tùy chỉnh và tính năng phức tạp khác để bạn tạo ra các biểu đồ phức tạp và chuyên sâu. Bạn có thể khám phá thêm trong tài liệu hướng dẫn của Excel hoặc tìm kiếm các tài liệu tham khảo trực tuyến.

  • Add Your Comment