Hướng dẫn tạo biểu tượng mũi tên, viết dấu mũi tên trong Word, Excel

Để tạo biểu tượng mũi tên trong Word hoặc Excel, bạn có thể sử dụng các ký hiệu toán học hoặc các hình ảnh được chèn từ thư viện hình ảnh có sẵn.

1. Sử dụng ký hiệu toán học:

– Nhấn vào tab “Insert” trên thanh menu.

– Chọn “Symbol” và chọn “More Symbols”.

– Chọn ký hiệu mũi tên trong danh sách các ký hiệu toán học, sau đó nhấn “Insert”.

– Nếu bạn không tìm thấy ký hiệu mũi tên, hãy thử chuyển đổi sang các bộ ký hiệu khác.

2. Sử dụng hình ảnh được chèn từ thư viện:

– Nhấn vào tab “Insert” trên thanh menu.

– Chọn “Pictures” và chọn “Online Pictures”.

– Tìm kiếm hình ảnh mũi tên trên trang web hình ảnh và tải về.

– Chọn hình ảnh mũi tên và chèn vào tài liệu Word hoặc Excel.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các phần mềm đồ họa như Adobe Illustrator hoặc CorelDRAW để tạo mũi tên chuyên nghiệp và chèn vào tài liệu của mình.

  • Add Your Comment