Hướng dẫn tắt thông báo nhóm trên Messenger nhanh

Để tắt thông báo nhóm trên Messenger, làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng Messenger trên điện thoại của bạn.
2. Chọn nhóm mà bạn muốn tắt thông báo.
3. Nhấn vào biểu tượng “i” ở góc trên bên phải của trang nhóm.
4. Cuộn xuống và chọn “Thông báo”.
5. Chọn “Tắt” để tắt toàn bộ thông báo hoặc chọn “Chế độ yên lặng” để chỉ nhận các thông báo quan trọng.

Bạn cũng có thể tắt thông báo nhóm trên Messenger bằng cách làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng Messenger trên điện thoại của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng “Cá nhân” ở góc dưới bên phải của trang chính.
3. Chọn “Cài đặt”.
4. Chọn “Thông báo và âm thanh”.
5. Chọn “Thông báo trò chuyện”.
6. Chọn nhóm mà bạn muốn tắt thông báo.
7. Chọn “Tắt” để tắt toàn bộ thông báo hoặc chọn “Chế độ yên lặng” để chỉ nhận các thông báo quan trọng.

Lưu ý rằng nếu bạn tắt thông báo của một nhóm, bạn sẽ không nhận được thông báo mới từ nhóm đó cho đến khi bạn mở lại chúng.

  • Add Your Comment