Hướng dẫn từng bước cách thêm bạn bè trên TikTok

Để thêm bạn bè trên TikTok, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

1. Mở ứng dụng TikTok trên điện thoại của bạn.
2. Nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở góc dưới cùng bên phải màn hình.
3. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải màn hình.
4. Nhập tên người dùng hoặc tên tài khoản TikTok của bạn bè vào trường tìm kiếm.
5. Nhấp vào biểu tượng Người dùng để xem danh sách các tài khoản được tìm thấy.
6. Nhấp vào biểu tượng theo dõi gần tên người dùng để theo dõi tài khoản của họ.
7. Nếu tài khoản của bạn bè yêu cầu xác nhận, bạn sẽ thấy một thông báo yêu cầu xác nhận. Nhấp vào nút xác nhận để gửi yêu cầu kết bạn đến họ.
8. Sau khi bạn bè của bạn chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bạn sẽ thấy họ xuất hiện trong danh sách bạn bè của mình trên TikTok.

Lưu ý rằng, nếu tài khoản của bạn bè được đặt là riêng tư, bạn sẽ không thể xem nội dung của họ cho đến khi họ chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.

  • Add Your Comment