Hướng dẫn xóa liên kết giữa file Power Point với Excel hoặc các ứng dụng khác

Để xóa liên kết giữa file Power Point với Excel hoặc các ứng dụng khác, bạn có thể làm theo các bước sau:

  • Mở file PowerPoint chứa liên kết với Excel hoặc ứng dụng khác.
  • Nhấp chuột phải vào đối tượng có liên kết (ví dụ: biểu đồ, bảng tính) và chọn “Đi tới đối tượng” (hoặc “Đi đến liên kết”) trong menu.
  • Trong cửa sổ “Liên kết”, chọn “Xóa liên kết” và nhấn “OK”.
  • Lặp lại quá trình trên cho tất cả các đối tượng có liên kết với Excel hoặc các ứng dụng khác trong file PowerPoint.

Sau khi đã xóa tất cả các liên kết, lưu lại file PowerPoint và đóng nó.

Lưu ý: Nếu bạn đã sao chép và dán đối tượng có liên kết vào PowerPoint, bạn cũng nên xóa liên kết trong Excel hoặc các ứng dụng khác để tránh gặp vấn đề khi chia sẻ hoặc di chuyển file PowerPoint đó.

READ  Sử dụng Find & Replace trong PowerPoint
  • Add Your Comment