In bài thuyết trình PowerPoint

Để in bài thuyết trình PowerPoint của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở bài thuyết trình PowerPoint của bạn và chọn tab “File” trên thanh công cụ.

2. Chọn “Print” trong menu bên trái.

3. Trong cửa sổ Print, bạn có thể thiết lập các tùy chọn in, bao gồm số lượng bản in, kích thước trang, hướng in và nhiều tùy chọn khác. Bạn có thể xem trước trang in bằng cách chọn nút “Preview”.

4. Khi bạn đã cài đặt tất cả các tùy chọn in, nhấn nút “Print” để in bài thuyết trình của bạn.

Nếu bạn muốn in các ghi chú hoặc trang chiếu để tạo ra một bản sao cho người nghe, hãy sử dụng tùy chọn “Print What” và chọn “Notes Pages” hoặc “Handouts” thay vì “Slides”.

Lưu ý rằng cần phải có một máy in được kết nối với máy tính của bạn để có thể in bài thuyết trình PowerPoint. Nếu bạn không có máy in, bạn có thể lưu bài thuyết trình dưới dạng PDF và mang tới một cửa hàng in ấn để in.

  • Add Your Comment