Khắc phục lỗi Program has stopped working trên Windows

Lỗi “Program has stopped working” trên Windows có thể xuất hiện khi một chương trình hoặc ứng dụng bị đóng bất thường hoặc không đáp ứng. Đây là một vấn đề khá phổ biến và có thể xảy ra trên bất kỳ phiên bản Windows nào.

Dưới đây là một số giải pháp để khắc phục lỗi “Program has stopped working” trên Windows:

1. Khởi động lại chương trình hoặc ứng dụng: Thử khởi động lại chương trình hoặc ứng dụng đó để xem nó có hoạt động bình thường hay không.

2. Cập nhật phần mềm: Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm đó. Nếu có bản cập nhật mới nhất, hãy tải xuống và cài đặt nó.

3. Kiểm tra sự tương thích: Nếu bạn đã cài đặt chương trình hoặc ứng dụng đó trên phiên bản Windows khác, nó có thể không tương thích với phiên bản Windows hiện tại của bạn. Hãy kiểm tra tương thích và cài đặt lại chương trình hoặc ứng dụng nếu cần.

4. Kiểm tra lỗi hệ thống: Nếu lỗi “Program has stopped working” xuất hiện trên nhiều chương trình hoặc ứng dụng khác nhau, đó có thể là do lỗi hệ thống. Hãy chạy các công cụ kiểm tra lỗi hệ thống trên Windows như sfc /scannow để kiểm tra và sửa chữa các tệp hệ thống bị hỏng.

5. Vô hiệu hóa các chương trình bảo vệ: Nếu chương trình hoặc ứng dụng đó đang bị chặn bởi các chương trình bảo vệ hệ thống, hãy tạm thời vô hiệu hóa chúng để kiểm tra xem lỗi “Program has stopped working” có tiếp diễn hay không.

6. Xóa và cài đặt lại chương trình hoặc ứng dụng: Nếu tất cả các giải pháp trên đều không giúp khắc phục lỗi “Program has stopped working”, hãy xóa và cài đặt lại chương trình hoặc ứng dụng đó.

Tóm lại, lỗi “Program has stopped working” trên Windows có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, với các giải pháp trên, bạn có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và dễ dàng

  • Add Your Comment