Kiểm tra chính tả trong exel 2019

Trong Excel 2019, không có tính năng kiểm tra chính tả tích hợp sẵn như trong các ứng dụng văn bản như Microsoft Word. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số phương pháp để kiểm tra chính tả trong Excel 2019. Dưới đây là một số gợi ý:

1. Sử dụng chức năng AutoCorrect (Tự động sửa lỗi chính tả): Excel có chức năng AutoCorrect giúp tự động sửa các lỗi chính tả phổ biến khi bạn gõ vào ô. Để sử dụng chức năng này, hãy đảm bảo rằng nó đã được kích hoạt. Điều này có thể kiểm tra và cấu hình trong tùy chọn Excel. Nhấp vào File > Options > Proofing > AutoCorrect Options để kiểm tra danh sách các từ được sửa đổi tự động và thêm các từ mới cần sửa đổi.

2. Sử dụng phần mềm kiểm tra chính tả bên ngoài: Bạn có thể sao chép nội dung từ Excel và dán vào một ứng dụng kiểm tra chính tả bên ngoài như Microsoft Word hoặc các công cụ kiểm tra chính tả trực tuyến. Những công cụ này sẽ giúp bạn phát hiện và sửa lỗi chính tả trong nội dung.

3. Sử dụng các công cụ kiểm tra chính tả bên ngoài: Ngoài các công cụ kiểm tra chính tả trong các ứng dụng văn bản, có nhiều công cụ phần mềm chuyên dụng có thể kiểm tra chính tả cho Excel. Bạn có thể tìm và sử dụng các công cụ này bằng cách tìm kiếm trên mạng hoặc kiểm tra các ứng dụng được cung cấp bởi bên thứ ba.

Lưu ý rằng các phương pháp trên chỉ là những cách giúp bạn kiểm tra chính tả trong Excel 2019, và không có tính năng kiểm tra chính tả tích hợp sẵn như trong Word hoặc các ứng dụng văn bản khác.

  • Add Your Comment