Làm việc với nhiều trang tính trong exel 2019

Trong Excel 2019, bạn có thể làm việc với nhiều trang tính trong một tệp làm việc. Mỗi trang tính được hiển thị dưới dạng một tab phía dưới thanh tác vụ. Dưới đây là một số hoạt động liên quan đến làm việc với nhiều trang tính trong Excel 2019:

1. Tạo trang tính mới: Bạn có thể tạo trang tính mới bằng cách nhấp chuột phải vào tab trang tính hiện tại và chọn “Thêm trang” hoặc nhấp vào nút “Thêm trang” (+) ở cuối danh sách tab trang tính. Một trang tính mới sẽ được thêm vào và bạn có thể đặt tên cho nó bằng cách nhấp đúp vào tab và nhập tên mới.

2. Chuyển đổi giữa các trang tính: Để chuyển đổi giữa các trang tính, bạn có thể nhấp chuột vào tab của trang tính mà bạn muốn làm việc. Các tab được sắp xếp từ trái qua phải và nếu có quá nhiều tab, bạn có thể sử dụng các mũi tên bên trái và bên phải của thanh tab để di chuyển giữa các tab không hiển thị.

3. Đổi tên trang tính: Để đổi tên trang tính, bạn có thể nhấp đúp vào tab của trang tính hoặc chuột phải vào tab và chọn “Đổi tên”. Sau đó, bạn có thể nhập tên mới cho trang tính.

4. Di chuyển và sao chép trang tính: Bạn có thể di chuyển trang tính bằng cách nhấp chuột vào tab của trang tính và kéo nó sang vị trí mới trong danh sách tab. Để sao chép trang tính, bạn có thể nhấp chuột phải vào tab và chọn “Sao chép”. Trang tính được sao chép sẽ xuất hiện bên cạnh trang tính gốc.

5. Xóa trang tính: Để xóa trang tính, bạn có thể chuột phải vào tab và chọn “Xóa”. Lưu ý rằng khi xóa một trang tính, mọi dữ liệu và công thức trên trang tính đó sẽ bị mất.

6. Sắp xếp lại trang tính: Bạn có thể sắp xếp lại vị trí của các trang tính bằng cách nhấp chuột phải vào tab và chọn “Di chuyển hoặc sao chép”. Trong hộp thoại này, bạn có thể chọn vị trí mới cho trang tính và thực hiện di chuyển hoặc sao chép.

7. Liên kết giữa các trang tính: Excel cho phép bạn tạo liên kết giữa các trang tính trong cùng một tệp làm việc. Điều này cho phép bạn truy cập dữ liệu từ một trang tính trong trang tính khác và tự động cập nhật nếu dữ liệu được thay đổi. Để tạo liên kết, bạn có thể chọn một ô trên trang tính nguồn, nhập dấu bằng (=), sau đó chọn ô trên trang tính đích mà bạn muốn liên kết đến.

8. Ẩn và hiện trang tính: Bạn có thể ẩn hoặc hiện các trang tính trong Excel 2019. Điều này hữu ích khi bạn không muốn hiển thị các trang tính nhất thời trong tệp làm việc. Để ẩn một trang tính, bạn có thể chuột phải vào tab và chọn “Ẩn”. Để hiện một trang tính đã ẩn, bạn có thể chuột phải vào bất kỳ tab trang tính nào và chọn “Hiện”.

9. Tạo liên kết đến trang tính khác: Bạn cũng có thể tạo liên kết đến một trang tính từ một tệp làm việc khác trong Excel 2019. Điều này cho phép bạn truy cập và sử dụng dữ liệu từ các trang tính khác nhau trong các tệp riêng biệt.

Làm việc với nhiều trang tính trong Excel 2019 cho phép bạn tổ chức dữ liệu và công việc của mình một cách hiệu quả. Bạn có thể sử dụng các tính năng này để tạo, quản lý và tương tác với các trang tính theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn.

  • Add Your Comment