Mẹo cắt nhạc Mp3 online bằng mp3cut nhanh, đơn giản

Để cắt nhạc MP3 trực tuyến bằng MP3Cut, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Truy cập vào trang web MP3Cut: https://mp3cut.net/vi/.

2. Nhấp vào nút “Chọn file” hoặc kéo và thả tệp nhạc MP3 của bạn vào khung trang web để tải lên tệp nhạc.

3. Sau khi tệp nhạc được tải lên, bạn sẽ thấy thanh điều khiển trình phát âm nhạc. Điều chỉnh đầu vào và đầu ra trên thanh điều khiển để chọn khoảng thời gian bạn muốn cắt từ tệp nhạc.

4. Bạn cũng có thể sử dụng các nút “Thêm điểm cắt” và “Xóa điểm cắt” để chỉnh sửa khoảng thời gian cắt cụ thể hơn.

5. Sau khi đã chọn khoảng thời gian cắt, nhấp vào nút “Cắt” để bắt đầu quá trình cắt nhạc.

6. Quá trình cắt sẽ diễn ra và sau đó bạn sẽ có thể tải xuống tệp nhạc đã cắt bằng cách nhấp vào nút “Tải xuống”.

Lưu ý rằng MP3Cut chỉ cho phép cắt nhạc thành các đoạn ngắn và không cung cấp các tính năng chỉnh sửa phức tạp khác. Nếu bạn cần thực hiện các chỉnh sửa nâng cao khác cho tệp nhạc MP3 của mình, bạn có thể xem xét sử dụng phần mềm chỉnh sửa âm thanh chuyên nghiệp như Audacity hoặc Adobe Audition.

  • Add Your Comment