Mẹo đổi tên Facebook khi chưa đủ 60 ngày

Nếu bạn đã thay đổi tên trên Facebook và chưa đủ 60 ngày để thay đổi tên lại, bạn có thể sử dụng một số mẹo sau đây để đổi tên trên Facebook trước thời hạn:

  1. Thay đổi ngôn ngữ: Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ trên Facebook của mình sang một ngôn ngữ khác để thay đổi tên. Sau đó, bạn có thể đổi tên và sẽ không bị yêu cầu đợi đến 60 ngày. Sau khi đổi tên, bạn có thể đổi ngôn ngữ trở lại bình thường.
  2. Sử dụng chữ in hoa và ký tự đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tên bằng cách sử dụng chữ in hoa và ký tự đặc biệt. Ví dụ: “Nguyen” có thể được đổi thành “Nguỵєn” hoặc “Ngụyên”. Điều này có thể giúp bạn đổi tên mà không bị yêu cầu đợi đến 60 ngày.
  3. Sử dụng tên giả: Bạn có thể sử dụng tên giả để đổi tên trên Facebook. Tuy nhiên, điều này không được khuyến khích và có thể làm bạn bị khóa tài khoản hoặc mất quyền truy cập vào tài khoản của mình.

Lưu ý rằng Facebook có quyền từ chối đổi tên của bạn nếu tên mới của bạn không tuân theo các quy định và chính sách của họ. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng tên mới của bạn là phù hợp và không vi phạm bất kỳ quy định nào của Facebook trước khi đổi tên.

  • Add Your Comment