Mẹo giãn cách dòng trong Word 2016, 2007, 2013, 2019, 2010,

Để giãn dòng trong Word 2016, 2019, 2010, 2007 và 2013, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Chọn đoạn văn bản mà bạn muốn áp dụng giãn dòng.
2. Trên thanh menu, chọn tab “Home”.
3. Trong nhóm “Paragraph”, tìm nút “Line Spacing” và nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh nút đó để mở danh sách các tùy chọn.
4. Trong danh sách, bạn có thể chọn các tùy chọn sau:

– “Single”: Giãn dòng thành dòng đơn.
– “1.5 lines”: Giãn dòng thành một dòng và một nửa.
– “Double”: Giãn dòng thành hai dòng.
– “At least”: Cho phép bạn đặt giãn dòng tối thiểu, bạn có thể nhập giá trị trong hộp văn bản bên cạnh để chỉ định số lượng dòng tối thiểu.
– “Exactly”: Cho phép bạn đặt giãn dòng chính xác, bạn có thể nhập giá trị trong hộp văn bản bên cạnh để chỉ định số lượng dòng cụ thể.
– “Multiple”: Cho phép bạn đặt giãn dòng theo một hệ số nhân, bạn có thể nhập giá trị trong hộp văn bản bên cạnh để chỉ định hệ số nhân (ví dụ: 1.5 là giãn dòng thành một dòng và một nửa).

5. Sau khi chọn tùy chọn giãn dòng mong muốn, đoạn văn bản sẽ được áp dụng giãn dòng theo cài đặt bạn đã chọn.

Lưu ý rằng quy trình này có thể có một số khác biệt nhỏ tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của Word bạn đang sử dụng, nhưng cách thực hiện chủ yếu tương tự.

  • Add Your Comment