Mẹo làm slide tự chạy trong Powerpoint 2007, 2010, 2013

Để làm slide tự chạy trong PowerPoint 2007, 2010 và 2013, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở tệp PowerPoint và chọn slide mà bạn muốn tự chạy.

Bước 2: Trong thanh menu, chọn tab “Slideshow” (Trình chiếu).

Bước 3: Trong tab “Slideshow”, bạn sẽ thấy một nhóm lệnh gọi là “Set Up” (Cài đặt). Trong nhóm này, nhấp vào nút “Set Up Slide Show” (Cài đặt trình diễn slide).

Bước 4: Một cửa sổ “Set Up Show” (Cài đặt trình diễn) sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ này, bạn sẽ thấy hai tùy chọn cho “Show type” (Loại trình diễn):

– “Presented by a speaker” (Trình bày bởi người diễn thuyết): Đây là tùy chọn mặc định và cho phép bạn điều khiển trình chiếu slide.

– “Browsed at a kiosk (full screen)” (Duyệt trên kiosk – toàn màn hình): Đây là tùy chọn để slide tự chạy mà không cần sự tương tác của người dùng.

Bước 5: Chọn tùy chọn “Browsed at a kiosk (full screen)” và nhấp vào nút “OK”.

Bước 6: Tiếp theo, trong thanh menu, nhấp vào tab “Slideshow” (Trình chiếu) một lần nữa.

Bước 7: Trong tab “Slideshow”, bạn sẽ thấy nhóm lệnh “Start Slide Show” (Bắt đầu trình diễn). Nhấp vào nút “From Beginning” (Từ đầu) để bắt đầu trình diễn slide tự chạy.

Slide của bạn sẽ tự động chuyển đổi theo thời gian đã thiết lập trong tùy chọn “Transitions” (Chuyển đổi) của mỗi slide. Bạn có thể điều chỉnh thời gian chuyển đổi bằng cách chỉnh sửa tùy chọn “Duration” (Thời lượng) trong tab “Transitions” (Chuyển đổi) của mỗi slide.

 

  • Add Your Comment