Mẹo tắt tự động phát video Xbox One trong Microsoft Store

Để tắt chế độ tự động phát video trong Microsoft Store trên Xbox One, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng Microsoft Store trên Xbox One.
2. Di chuyển đến biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái của màn hình và nhấn nút A trên bộ điều khiển Xbox One.
3. Chọn “Settings” (Cài đặt) từ menu thả xuống.
4. Trong cài đặt, di chuyển xuống và chọn “Preferences” (Ưu tiên).
5. Tìm và chọn “Auto-play videos” (Tự động phát video).
6. Chọn tùy chọn “Off” (Tắt) để tắt chế độ tự động phát video.
7. Sau khi chọn tùy chọn “Off”, thoát khỏi cài đặt và quay lại trang chủ của Microsoft Store.

Sau khi thực hiện các bước trên, Microsoft Store trên Xbox One sẽ không tự động phát video nữa khi bạn duyệt các trang sản phẩm trong cửa hàng.

 

  • Add Your Comment