Mẹo thay đổi thứ tự Boot khởi động trong BIOS máy tính

Thứ tự boot khởi động trong BIOS máy tính quyết định xem máy tính sẽ khởi động từ đâu, ví dụ như từ ổ cứng hay đĩa CD/DVD. Để thay đổi thứ tự boot khởi động trong BIOS, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Khởi động lại máy tính và truy cập vào BIOS. Để truy cập vào BIOS, bạn cần nhấn phím tương ứng khi máy tính khởi động. Thông thường, phím này sẽ được hiển thị trên màn hình khởi động, ví dụ như phím Del, F2 hoặc F10.

Bước 2: Tìm mục Boot hoặc Boot Options trong BIOS. Mục này có thể nằm ở nhiều vị trí khác nhau trên BIOS của từng loại máy tính khác nhau. Tuy nhiên, thông thường nó sẽ nằm ở tab hoặc menu chính của BIOS.

Bước 3: Chọn ổ đĩa hoặc thiết bị mà bạn muốn khởi động trước. Bạn có thể sử dụng các phím mũi tên hoặc các phím PgUp/PgDn để di chuyển giữa các tùy chọn boot khác nhau.

Bước 4: Thay đổi thứ tự boot bằng cách di chuyển ổ đĩa hoặc thiết bị muốn boot lên đầu tiên. Thông thường, bạn sẽ cần di chuyển ổ đĩa hoặc thiết bị này lên đầu danh sách để máy tính khởi động từ nó trước.

Bước 5: Lưu lại các thay đổi và thoát khỏi BIOS. Sau khi hoàn thành thay đổi thứ tự boot, bạn cần lưu lại các thay đổi và thoát khỏi BIOS. Thông thường, bạn sẽ cần nhấn phím F10 hoặc Esc để lưu lại các thay đổi và thoát khỏi BIOS.

Sau khi hoàn tất các bước trên, máy tính của bạn sẽ khởi động từ ổ đĩa hoặc thiết bị mà bạn đã chọn trước đó trong thứ tự boot.

  • Add Your Comment