Những cách để tìm và thay thế từ, cụm từ trong Word 2019

 

Để tìm và thay thế từ hoặc cụm từ trong Word 2019, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

1. Sử dụng tính năng “Tìm và thay thế” trong Word 2019:
– Chọn tab “Tìm kiếm” trên thanh Ribbon
– Nhấn vào biểu tượng “Tìm kiếm” (hoặc nhấn Ctrl+F trên bàn phím) để hiển thị hộp thoại “Tìm kiếm và thay thế”.
– Nhập từ hoặc cụm từ cần tìm vào ô “Tìm kiếm”.
– Nhập từ hoặc cụm từ mới cần thay thế vào ô “Thay thế bằng”.
– Nhấn vào nút “Tìm tiếp” để tìm và đánh dấu vị trí đầu tiên của từ/cụm từ cần tìm. Nếu muốn thay thế từ/cụm từ này, nhấn vào nút “Thay thế”.
– Nếu muốn thay thế tất cả các trường hợp của từ/cụm từ, nhấn vào nút “Thay thế tất cả”.

2. Sử dụng phím tắt để mở hộp thoại “Tìm kiếm và thay thế”:
– Nhấn tổ hợp phím Ctrl+H trên bàn phím để mở hộp thoại “Tìm kiếm và thay thế”.
– Nhập từ hoặc cụm từ cần tìm và từ hoặc cụm từ mới cần thay thế vào các ô tương ứng.
– Nhấn vào nút “Tìm tiếp” để tìm và đánh dấu vị trí đầu tiên của từ/cụm từ cần tìm. Nếu muốn thay thế từ/cụm từ này, nhấn vào nút “Thay thế”.
– Nếu muốn thay thế tất cả các trường hợp của từ/cụm từ, nhấn vào nút “Thay thế tất cả”.

3. Sử dụng tính năng “Tìm kiếm và thay thế” nhanh:
– Chọn từ hoặc cụm từ cần thay thế.
– Nhấn tổ hợp phím Ctrl+H trên bàn phím để mở hộp thoại “Tìm kiếm và thay thế”.
– Từ ô “Tìm kiếm”, Word sẽ tự động điền từ hoặc cụm từ bạn đã chọn.
– Nhập từ hoặc cụm từ mới cần thay thế vào ô “Thay thế bằng”.
– Nhấn vào nút “Thay thế” để thay thế từ/cụm từ đầu tiên hoặc nút “Thay thế tất cả” để thay thế tất cả các

  • Add Your Comment